Teaser-resum de l'edició 40 del Festival Ensems. Vídeo: kill the TV