Per-se-cussió

18 d'abril de 2018 | 20.00 h. | Palau de la Música, Sala García Navarro
Entrada gratuïta fins completar aforament

Per-se-cussió del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València 

Jenny Castro, Mírian Núñez,  Sara Bañeras, Maria Prats, Miriam Silva, Sara Peinado i Pedro Garcinuño cantants
Jose Luis Garrido saxo
Rubén Morcillo piano
Eva Sánchez, Pablo Mor, Tamas Gyogos, Xacobe Roca, Ferran Mechó, Arturo Reina, Joan Piles, Helena Calabuig, Alberto Jimenez, Javier Delgado, Angela Pozuelo, Raul Gamón i Ximo González percussió
Manerl Ramada director


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Per-se-cussió II Plus

John Cage (1912-1992)  Forever and sunsmell (1942) [5']
Claudia Cañamero (1995)*  Disinformation (2018)
Edison Denisov (1929) Concerto Piccolo (1977) [17']
George Crumb (1929) | Un viatge més enllà del temps (2002) [35']

*Estrena absoluta

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

FOREVER AND SUNSMELL per a veu i 2 percussionistes

John Cage (1912-1992) .Inexplicablemente incapaç d'acceptar l'harmonia com a element bàsic de la música occidental, va passar a considerar tots els aspectes de l'experiència musical ia provar nous principis d'organització, inclosa la idea de la música no organitzada, utilitzant diversos dispositius aleatoris per produir música de "indeterminació". "Aquesta idea encara estava poc madurada quan va compondre aquesta cançó de cinc minuts per a duo de veu i percussió. La seua principal activitat musical en aquests anys va ser escriure peces per a companyies de dansa progressista i moderna. La necessitat de seguir fent servir formats petits per raons pressupostàries per proporcionar ritmes ferms per al ball l'havia portat a emfatitzar la percussió en les seves composicions, el que tenia l'avantatge addicional de no requerir que pensés harmònicament.
Cage va escriure Forever and Sunsmell per al ballarí Jean Erdman. El treball és per cantant i dos percussionistes. La cantant té instruccions de cantar d'una manera no operística, particularment evitar l'ús de vibrato, però per la resta tenir una "qualitat intensament forçada". Les percussionistes toquen dues tom-toms xinesos i un gran platet xinès suspès. Hi ha cinc seccions d'aquesta cançó malgrat la seua brevetat, cadascuna de les quals requereix diferents registres o combinacions de sons i una base diferent per a l'organització de la part de cant. Els tons de la cançó són relatius; és a dir, atès que l'acompanyament no té un to definit, la cantant pot pujar o baixar la part de la veu completa a una tessitura que li resulte còmoda.


DISINFORMATION per a veu i un percussionista
Definition - Transition - Explanation - Revision - Disintegration
La jove compositora valenciana Claudia Cañamero (1995) ens presenta una obra composta pel festival Ensems i presentem la seua estrena.
Actualment cursa tercer de composició al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València amb Voro García. També són o han estat els seus professors Josep Sanz, Andrés Valero o Francisco Zacarés, entre d'altres. En la seua curta trajectòria com a compositora ha estrenat obres com la Sonata per a quartet de corda, i Persépolis (trio de clarinet, viola i piano), aquesta última a l'auditori de l'Agrupació Musical de Patraix.
Disinformation tracta la pròpia definició de la paraula del diccionari anglès Oxford --False information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a government organization to a rival power or the media-, que, a diferència de la RAE, afegeix la seua connotació política i seua relació amb els mitjans de comunicació. Per donar-li vida, una veu (sense gènere) interpreta el text d'una manera semblant a la parla comuna, recolzada per la percussió i per la relació entre motius i gestos escènics. Aquesta definició es mostra quatre vegades en els diferents moviments, amb diferents enfocaments i tractaments, cada vegada més manipulada, cada vegada menys comprensible, com succeeix amb la desinformació. En el primer moviment es presenta de manera mecànica, definint. En el segon, es treballa de forma més minuciosa, més líquida; s'explica. El tercer moviment afegeix percussió corporal, revisant el concepte, sentint també de forma tàctil. Finalment, de forma irònica, es desvirtua la idea.

CONCERTO PICCOLO per a saxo solista i 6 percussionistes
Edison Denisov i Sofia Gubaidulina són segurament els dos grans noms de la creació musical russa després dels mestres del període soviètic, Prokofief i Schostakovich. El 1977, Edison Denisov (1929-1996) aportaria una altra peça al repertori saxofonístico: un Concerto piccolo per a quatre saxofons (tocats per un sol intèrpret) i sis percussionistes. Els destinataris de la partitura van ser Jean-Marie Londeix i el grup de Percussions d'Estrasburg, els qui la van estrenar a Bordeus, el 28 d'abril de 1979. El joc dialèctic entre dos grups instrumentals de personalitat sonora ben definida, com són els saxos (soprano , alt, tenor i baríton) i la percussió, va fer rememorar a Denisov el plantejament compositiu propi del concerto grosso que al segle XVIII van definir els mestres del Barroc, ia això al·ludeix el títol, fins i tot amb el gir simpàtic de canviar l'adjectiu grosso per el de piccolo, el seu oposat. L'escriptura musical, encara recolzada en el rigor del serialisme, s'obre a la fantasia i al vol lliure.

UN VIATGE MÉS ENLLÀ DEL TEMPS: CANÇONS DE DESESPERACIÓ I ESPERANÇA: AMERICAN Songbook II: un cicle de espiritualitats afroamericanes per a veu, quartet de percussió i piano amplificat.

George Crumb va saltar a la fama per primera vegada en la dècada de 1960 i es va convertir possiblement en el compositor nord-americà més interpretat a mitjans de la dècada de 1980. Crumb en gran part va fer la seua reputació com un gran innovador de timbre instrumental i tècniques esteses.

Crumb ha ofert la següent reflexió sobre la naturalesa de la música: "Sempre he considerat la música com una substància molt estranya, una substància dotada de propietats màgiques. La música és tangible, gairebé palpable, però irreal, il·lusòria. La música és analitzable només en el nivell més mecànic; els elements importants, l'impuls espiritual, la corba psicològica, les implicacions metafísiques, són comprensibles només en termes de la música mateixa. Intuïtivament, crec que la música ha d'haver estat la cèl·lula primigènia de la qual es van originar el llenguatge, la ciència i la religió."


George Crumb explica: "L'impuls original per compondre un cicle d'arranjaments de cançons populars dels Apalatxes va sorgir a través d'un suggeriment de la meua filla, Ann, que durant molt de temps havia estat interessada en la música folklòrica nord-americana i, en particular, les melodies associades amb els Apalatxes. En emprendre la tasca, estava, d'alguna manera, tornant a les meues pròpies arrels Apalatxes. De fet, aquestes belles melodies sempre van ser part de la meua psique musical, i en moltes de les meues composicions anteriors havia citat fragments d'aquestes melodies com una mena de "signatura" musical simbòlica i molt personal. Aquest treball present representa una selecció de les meues peces favorites del gènere. En confrontar aquestes cançons, per dir-ho, vaig decidir deixar intactes les belles melodies ... ja que no es podia esperar "millorar" la seua perfecció immaculada. Quant als textos de cançons populars, vaig trobar una gran varietat de versions alternatives i la meua filla i jo simplement vam triar els nostres favorits. He intentat augmentar l'expressivitat d'aquesta música en marcar el treball per una "orquestra" bastant inusual que consisteix en un quartet de percussionistes (que toquen diversos instruments poc convencionals a més dels més comuns) i piano amplificat. Per mitjà d'una àmplia gamma de timbres i textures juntament amb l'ús d'un cromatisme estès i patrons rítmics ocasionalment inusuals, he intentat ressaltar la profunditat psicològica i el misticisme i també l'humor (tant capritxós com irònic) inherent al folklore dels Apalatxes. Si el meu configuració d'aquestes cançons meravelloses millorés el gaudi de l'oient, sentiria que els meus esforços creatius van ser realment recompensats. Un dels moments més convincents del cicle és l'escenari de Crumb de "Go Down, Moses". Crumb estableix la història de Moisès exigint la llibertat dels israelites a una temible percussió de bombo, tam tams, campanes, gongs i rugit de lleó. Crumb marca la música que es reproduirà "Dramàticament, en un estil oracle, apocalíptic." El piano assenyala la severitat de l'escena, tocant la melodia del gregorià Dies irae.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

FOREVER AND SUNSMELL para voz y dos percusionistas

John Cage (1912-1992). Inexplicablemente incapaz de aceptar la armonía como elemento básico de la música occidental, pasó a considerar todos los aspectos de la experiencia musical y a probar nuevos principios de organización, incluida la idea de la música no organizada, utilizando varios dispositivos aleatorios para producir música de "indeterminación". " Esa idea todavía estaba poco madurada cuando compuso esta canción de cinco minutos para dúo de voz y percusión. Su principal actividad musical en estos años fue escribir piezas para compañías de danza progresista y moderna. La necesidad de seguir usando formatos pequeños por razones presupuestarias para proporcionar ritmos firmes para el baile lo había llevado a enfatizar la percusión en sus composiciones, lo que tenía la ventaja adicional de no requerir que pensara armónicamente.

Cage escribió Forever and Sunsmell para el bailarín Jean Erdman. El trabajo es para cantante y dos percusionistas. La cantante tiene instrucciones de cantar de una manera no operística, particularmente evitar el uso de vibrato, pero por lo demás tener una "calidad intensamente forzada". Las percusionistas tocan dos tom-toms chinos y un gran platillo chino suspendido. Hay cinco secciones de esta canción a pesar de su brevedad, cada una de las cuales requiere diferentes registros o combinaciones de sonidos y una base diferente para la organización de la parte de canto. Los tonos de la canción son relativos; es decir, dado que el acompañamiento no tiene un tono definido, la cantante puede subir o bajar la parte de la voz completa a una tesitura que le resulte cómoda.


DISINFORMATION  para voz y un percusionista
Definition – Transition  Explanation – Revision – Disintegration 
La joven compositora valenciana Claudia Cañamero (1995) nos presenta una obra compuesta para el festival Ensems y presentamos su estreno.

Actualmente cursa tercero de composición en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia con Voro García. También son o han sido sus profesores Josep Sanz, Andrés Valero o Francisco Zacarés, entre otros. En su corta trayectoria como compositora ha estrenado obras como la Sonata para cuarteto de cuerda, y Persépolis (trío de clarinete, viola y piano), esta última en el auditorio de la Agrupación Musical de Patraix.
Disinformation trata la propia definición de la palabra del diccionario inglés Oxford -False information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a government organization to a rival power or the media-, que, a diferencia de la RAE, añade su connotación política y su relación con los medios de comunicación. Para darle vida, una voz (sin género) interpreta el texto de una forma similar al habla común, apoyada por la percusión y por la relación entre motivos y gestos escénicos. Esta definición se muestra cuatro veces en los diferentes movimientos, con diferentes enfoques y tratamientos, cada vez más manipulada, cada vez menos comprensible, como sucede con la desinformación. En el primer movimiento se presenta de forma mecánica, definiéndose. En el segundo, se trabaja de forma más minuciosa, más líquida; se explica. El tercer movimiento añade percusión corporal, revisando el concepto, sintiéndolo también de forma táctil. Por último, de forma irónica, se desvirtúa la idea. 

CONCERTO PICCOLO  para saxo solista y seis percusionistas
 Edison Denisov y Sofia Gubaidulina son seguramente los dos grandes nombres de la creación musical rusa después de los maestros del periodo soviético, Prokofief y Schostakovich. En 1977, Edison Denisov (1929-1996) aportaría otra pieza al repertorio saxofonístico: un Concerto piccolo para cuatro saxofones (tocados por un solo intérprete) y seis percusionistas. Los destinatarios de la partitura fueron Jean-Marie Londeix y el grupo de Percusiones de Estrasburgo, quienes la estrenaron en Burdeos, el 28 de abril de 1979. El juego dialéctico entre dos grupos instrumentales de personalidad sonora bien definida, como son los saxos (soprano, alto, tenor y barítono) y la percusión, hizo rememorar a Denisov el planteamiento compositivo propio del concerto grosso que en el siglo XVIII definieron los maestros del Barroco, y a ello alude el título, aun con el giro simpático de cambiar el adjetivo grosso por el de piccolo, su opuesto. La escritura musical, aunque apoyada en el rigor del serialismo, se abre a la fantasía y al vuelo libre.

UN VIAJE MÁS ALLÁ DEL TIEMPO: CANCIONES DE DESESPERACIÓN Y ESPERANZA: AMERICAN SONGBOOK II: un ciclo de espiritualidades afroamericanas para voz, cuarteto de percusión y piano amplificado.

George Crumb saltó a la fama por primera vez en la década de 1960 y se convirtió posiblemente en el compositor estadounidense más interpretado a mediados de la década de 1980. Crumb en gran parte hizo su reputación como un gran innovador de timbre instrumental y técnicas extendidas.

Crumb ha ofrecido la siguiente reflexión sobre la naturaleza de la música: Siempre he considerado la música como una sustancia muy extraña, una sustancia dotada de propiedades mágicas. La música es tangible, casi palpable, pero irreal, ilusoria. La música es analizable solo en el nivel más mecánico; los elementos importantes, el impulso espiritual, la curva psicológica, las implicaciones metafísicas, son comprensibles solo en términos de la música misma. Intuitivamente, creo que la música debe haber sido la célula primigenia de la que se originaron el lenguaje, la ciencia y la religión. 


George Crumb explica: El impulso original para componer un ciclo de arreglos de canciones populares de los Apalaches surgió a través de una sugerencia de mi hija, Ann, que durante mucho tiempo había estado interesada en la música folclórica estadounidense y, en particular, las melodías asociadas con los Apalaches. Al emprender la tarea, estaba, en cierto sentido, volviendo a mis propias raíces Apalaches. De hecho, estas bellas melodías siempre fueron parte de mi psique musical, y en muchas de mis composiciones anteriores había citado fragmentos de estas melodías como una especie de "firma" musical simbólica y muy personal. Este trabajo presente representa una selección de mis piezas favoritas del género. Al confrontar estas canciones, por así decirlo, decidí dejar intactas las bellas melodías ... ya que no se podía esperar "mejorar" su perfección inmaculada. En cuanto a los textos de canciones populares, encontré una gran variedad de versiones alternativas y mi hija y yo simplemente elegimos nuestros favoritos. He intentado aumentar la expresividad de esta música al marcar el trabajo para una "orquesta" bastante inusual que consiste en un cuarteto de percusionistas (que tocan varios instrumentos poco convencionales además de los más comunes) y piano amplificado. Por medio de una amplia gama de timbres y texturas junto con el uso de un cromatismo extendido y patrones rítmicos ocasionalmente inusuales, he intentado resaltar la profundidad psicológica y el misticismo y también el humor (tanto caprichoso como irónico) inherente al folclore de los Apalaches. Si mi configuración de estas canciones maravillosas mejorara el disfrute del oyente, sentiría que mis esfuerzos creativos fueron realmente recompensados. Uno de los momentos más convincentes del ciclo es el escenario de Crumb de "Go Down, Moses". Crumb establece la historia de Moisés exigiendo la libertad de los israelitas a una temible percusión  de bombo, tam tams, campanas, gongs y rugido de león. Crumb marca la música que se reproducirá "Dramáticamente; en un estilo oráculo, apocalíptico. "El piano señala la severidad de la escena, tocando la melodía del gregoriano Dies irae .