Ferran Fages
24 d'abril de 2018 | 20.00 h. | Palau de la Música, Sala Garcia Navarro
Entrada gratuïta fins completar aforament

Ferran Fages

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆


Un lloc entre dos records
107 arbres (work in progress) amb Lluïsa Espigolé 


Estrena de la composició de Ferran Fages UN LLOC ENTRE DOS RECORDS (2017) per a guitarra acústica i ones sinusoïdals.
UN LLOC ENTRE DOS RECORDS és una composició de música contemporània d'una durada aproximada de 40 minuts per a guitarra acústica i ones sinusoïdals. És la tercera part d'una trilogia d'obres escrites per a guitarra i ones sinusoïdals que comença amb WHAT MIGHT OCCUR (Rereadings of Triadic Memories by Morton Feldman for acoustic guitar and sinewaves, 2015-2017), continua amb DETUNING SERIES FOR GUITAR (2016) i finalitza amb UN LLOC ENTRE DOS RECORDS (2017).
Aquestes peces, organitzades com a trilogia, tenen com a primer eix comú: desconstruir la guitarra a partir d'un nou ús i trobar una nova aproximació a l'instrument. En aquesta trilogia, la guitarra se'ns mostra, com a instrument, en el seu vessant més feble i actua com a trampolí per explicar, des d'una perspectiva del "menys és més", una música forjada des de la simplicitat i on el silenci sustenta el discurs musical.
UN LLOC ENTRE DOS RECORDS és un treball que submergeix l'oient en la immediatesa de la percepció pura, mitjançant l'economia de materials, i en la atemporalitat, ja que la música no persegueix cap conclusió. La peça té una estructura en quatre parts on el resultat final són 24 possibles interpretacions de l'obra: una primera part comuna, quatre opcions per a la segona part, tres opcions per a la tercera i dos finals.

Aquesta composició ha guanyat una "Beca per a la recerca i innovació en l'àmbit de la música" de la Generalitat de Catalunya, 2017.
Ferran Fages
Ferran Fages (Barcelona 1974). És improvisador i compositor. En actiu des de finals dels 90, ha publicat una cinquantena de referències discogràfiques en segells nacionals i internacionals. Ha fet gires, concerts i tallers per Europa, Amèrica i Japó. És membre destacat de l'escena de música improvisada i contemporània de la ciutat de Barcelona. Ferran Fages ha prioritzat el treball amb formacions estables, algunes d'elles amb més de 10 anys de trajectòria. Aquesta decisió ha fet possible elaborar un llenguatge propi, rigorós, sòlid i arriscat, que defineix el seu treball i pel qual és reconegut internacionalment. Actualment, treballa amb la pianista Lluïsa Espigolé i forma part dels següents grups estables: A=B (amb Lali Barrière), Ap'strophe (amb Dimitra Lazaridou- Chatzigoga), Atolón (amb Ruth Barberán i Alfredo Costa Monteiro), Las manos. Son dos (amb la ballarina Constanza Brncic) i Phicus (amb Vasco Trilla i Àlex Reviriego).
Toca guitarra, dispositius electrònics analògics i giradiscs acústic. Músic experimentador i curiós, explora, toca i compon reelaborant i redefinint les possibilitats tímbriques dels instruments. Sota la premissa menys és més, ha desenvolupat un treball de recerca amb la guitarra a partir de l'ús d'afinacions alternatives i la no utilització d'efectes. El seu so cru i sense embelliments és inversament proporcional als elements i recursos que empra.
Al llarg d'aquests vint anys de treball sempre innovador, l'estudi teòric i pràctic del pensament musical més avantguardista i radical ha estat una part fonamental i una guia de la seva recerca.
Ha treballat, amb els coreògrafs i les companyies de dansa Lanónima Imperial (2003-04), Carme Torrent (1999-2005), Constanza Brncic (2008-09 i 2016-17) i Merce Cunningham Dance Company (2009).
Ha estrenat composicions en festivals i cicles de música contamporània tals com: Huddersfield Contemporary Music Festival (2014), Contínuum - Músiques en continuïtat (2015) i Sàmpler Sèries (2016).

www.ferranfages.net


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆


Un lloc entre dos records

Estreno de la composición de Ferran Fages UN LLOC ENTRE DOS RECORDS (2017) para guitarra acústica y ondas sinusoidales.

UN LLOC ENTRE DOS RECORDS es una composición de música contemporánea de una duración aproximada de 40 minutos para guitarra acústica y ondas sinusoidales. Es la tercera parte de una trilogía de obras escritas para guitarra y ondas sinusoidales que comienza con WHAT MIGHT OCCUR (Rereadings of triádica Memories by Morton Feldman for acoustic guitar and sinewaves, 2015 a 2017), continúa con DETUNING SERIES FOR GUITAR ( 2016) y finaliza con UN LLOC ENTRE DOS RECORDS (2017).

Estas piezas, organizadas como trilogía, tienen como primer eje común: deconstruir la guitarra a partir de un nuevo uso y encontrar una nueva aproximación al instrumento. En esta trilogía, la guitarra se nos muestra, como instrumento, en su vertiente más débil y actúa como trampolín para explicar, desde una perspectiva del "menos es más", una música forjada desde la simplicidad y donde el silencio sustenta el discurso musical.

UN LLOC ENTRE DOS RECORDS es un trabajo que sumerge al oyente en la inmediatez de la percepción pura, mediante la economía de materiales, y en la atemporalidad, ya que la música no persigue ninguna conclusión. La pieza tiene una estructura en cuatro partes donde el resultado final son 24 posibles interpretaciones de la obra: una primera parte común, cuatro opciones para la segunda parte, tres opciones para la tercera y dos finales.

Esta composición ha ganado una "Beca para la investigación e innovación en el ámbito de la música" de la Generalidad de Cataluña, 2017.

Ferran Fages

Ferran Fages (Barcelona 1974). Es improvisador y compositor. En activo desde finales de los 90, ha publicado una cincuentena de referencias discográficas en sellos nacionales e internacionales. Ha hecho giras, conciertos y talleres para Europa, América y Japón. Es miembro destacado de la escena de música improvisada y contemporánea de la ciudad de Barcelona. Ferran Fages ha priorizado el trabajo con formaciones estables, algunas de ellas con más de 10 años de trayectoria. Esta decisión ha hecho posible elaborar un lenguaje propio, riguroso, sólido y arriesgado, que define su trabajo y por el que es reconocido internacionalmente. Actualmente, trabaja con la pianista Luisa Espigolé y forma parte de los siguientes grupos estables: A = B (con Lali Barrière), Ap'strophe (con Dimitra Lazaridou- Chatzigoga), Atolón (con Ruth Barberán y Alfredo Costa Monteiro), Las manos. Son dos (con la bailarina Constanza Brncic) y Phicus (con Vasco Trilla y Àlex Reviriego).

Toca guitarra, dispositivos electrónicos analógicos y giradiscos acústico. Músico experimentador y curioso, explora, toca y compone reelaborando y redefiniendo las posibilidades tímbricas de los instrumentos. Bajo la premisa menos es más, ha desarrollado un trabajo de investigación con la guitarra a partir del uso de afinaciones alternativas y la no utilización de efectos. Su sonido crudo y sin embellecimientos es inversamente proporcional a los elementos y recursos que emplea.

A lo largo de estos veinte años de trabajo siempre innovador, el estudio teórico y práctico del pensamiento musical más vanguardista y radical ha sido una parte fundamental y una guía de su investigación.

Ha trabajado con los coreógrafos y las compañías de danza Lanónima Imperial (2003-04), Carme Torrent (1999-2005), Constanza Brncic (2008-09 y 2016-17) y Merce Cunningham Dance Company (2009).


Ha estrenado composiciones en festivales y ciclos de música contamporània tales como: Huddersfield Contemporary Music Festival (2014), Contínuum - Músicas en continuidad (2015) y samples Series (2016).