Banda Jove de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana27 d'abril de 2018 | 21.00 h. | Centre del Carme - Claustre Gòtic
Entrada gratuïta

Banda Jove de la Federació Societats Musicals Comunitat Valenciana


Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol
Unió Musical de Llíria

Banda del Conservatori Professional d’Ontinyent

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆Luca Francesconi (1956) I Fresco (2007) [45']
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Recorreguts sonors a l'espai, 5 bandes en moviment

La Banda Jove de la FSMCV participa amb l’obra Fresco de Luca Francesconi (1956) en la 40 edició del Festival ENSEMS: Espai que sona, espai del so. Baix el lema de Recorreguts sonors a l’espai, 5 bandes en moviment proposen una interacció sonora al Centre del Carme. Per entendre el concepte d’aquesta obra cal fer una ullada històrica a la interacció de l’arquitectura amb l’escena musical. Cal traslladar-nos a Venècia amb el coro spezziato a finals del s. XVI on autors com Giovanni Croce o Gabrielli feien dialogar dos cors dins la capella de San Marcos en diferents espais.

La transversalitat ens duu més recentment a autors com Edgar Varèse amb Poème électronique i Iannis Xenakis amb Concret PH. Dues obres que foren concebudes per ser sonades al Pavelló Phillips, dissenyat per l’arquitecte Le Corbusier amb l’ajuda de Xenakis. L’espacialització del so en moviment comença a rebre gaire importància sobretot en els últims 50 anys del segle XX, en part també pels avanços tecnològics desenvolupats per a la música per al cinema.


El concepte instrumental de l’obra Fresco podria tenir els seus antecessors en Charles Ives a l’obra Three Places in New England i també a Gruppen de K. Stockhausen. En aquestes obres, diferents formacions rítmiques acompanyades d’inusuals col·locacions dels instrumentistes ens dispersen noves sonoritats, moltes vegades de forma deliberada, com és el cas de Fresco.

Interpreten aquesta obra en moviment la Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol, la Unió Musical de Llíria i la Banda del Conservatori Professional de Música d’Ontinyent, el qual ha estat convidat com a projecte pedagògic per les institucions de la FSMCV i el mateix Festival, a més de la pròpia Jove Banda de la FSCMV. Els directors musicals de cadascuna de les 5 bandes són Inés Vila (Ontinyent), Àngel Escutia (Rafelbunyol), Pablo Marqués (Llíria), Pere Vicalet (coordinador artístic) i Saül Gómez (FSMCV), coincidint que aquests tres últims són els directors que ha tingut la Jove Banda de la FSMCV en els darrers anys.


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Recorridos sonoros en el espacio, 5 bandas en movimiento

La Banda Joven de la FSMCV participa con la obra Fresco de Luca Francesconi (1956) en la 40 edición del Festival ENSEMS: Espai que sona, espai del so. Bajo el lema de Recorridos sonoros en el espacio, 5 bandas en movimiento proponen una interacción sonora en el Centro del Carmen. Para entender el concepto de esta obra hay que echar un vistazo histórica a la interacción de la arquitectura con la escena musical. Hay que trasladarnos a Venecia con el coro spezziato a finales del s. XVI donde autores como Giovanni Croce o Gabrielli hacían dialogar dos corazones en la capilla de San Marcos en diferentes espacios.

La transversalidad nos lleva más recientemente en autores como Edgar Varèse con Poème électronique y Iannis Xenakis con Concret PH. Dos obras que fueron concebidas para ser sonadas en el Pabellón Phillips, diseñado por el arquitecto Le Corbusier con la ayuda de Xenakis. La espacialización del sonido en movimiento comienza a recibir mucha importancia sobre todo en los últimos 50 años del siglo XX, en parte también por los avances tecnológicos desarrollados para la música para el cine.

El concepto instrumental de la obra Fresco podría tener sus antecesores en Charles Ives en la obra Three Places in New England y también en Gruppen de K. Stockhausen. En estas obras, diferentes formaciones rítmicas acompañadas de inusuales colocaciones de los instrumentistas nos dispersan nuevas sonoridades, muchas veces de forma deliberada, como es el caso de Fresco.


Interpretan esta obra en movimiento la Sociedad Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol, la Unión Musical de Llíria y la Banda del Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent, el cual ha sido invitado como proyecto pedagógico por las instituciones de la FSMCV y el mismo Festival, además de la propia Joven Banda de la FSCMV. Los directores musicales de cada una de las 5 bandas son Inés Vila (Ontinyent), Ángel Escutia (Rafelbunyol), Pablo Marqués (Llíria), Pere Vicalet (coordinador artístico) y Saúl Gómez (FSMCV), coincidiendo que estos tres últimos son los directores que ha tenido la Joven Banda de la FSMCV en los últimos años.