EPOSLab
17 d'abril de 2018 | 20.00 h. | Palau de la Música, Sala Joaquín Rodrigo

EPOSLab


Raúl Marcos actor i direcció escènica
Marta Knörr mezzosoprano
Ana Isabel Gómez Mateos flauta
Eloy Lurueña percussió
Juan Carlos Ares ingenier de so
José María Ciria i Sergio Blardony electrònica

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Sergio Blardony (1965) Una forma (2017) 
Sobre un poema de Pilar Martín Gila. Per a percussió de metalls, frame drum, electrònica i vídeo

José María Ciria (1990) | ...d'inesauribile segreto (...de inagotable secreto) (2017) 
Sobre un poema de Walter Cassara. Per a actor, flauta alto, percussió i electrònica


EPOS Lab (obra col·lectiva) De la mano iremos al bosque 
Sobre poemas de Pilar Adón. Per a mezzosoprano, flauta alto i electrònica

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆


EPOSLab

Epos Lab és un projecte interdisciplinari pioner a Espanya que indaga en la relació entre música i paraula en un context escènic.

Per explorar aquesta relació, el laboratori involucra els diferents actors del procés creatiu per generar noves propostes artístiques: compositors, artistes sonors i escriptors, cantants, intèrprets instrumentals, actors, improvisadors, responsables de la posada en escena, artistes visuals o enginyers de so. Un equip interdisciplinari que, al llarg de les sessions, crea una sèrie de peces musicals en què el text té una especial rellevància.

Cada edició del laboratori es desenvolupa a través diferents sessions de recerca que desemboquen en el muntatge d'un concert escènic, a partir de les obres i experiències treballades durant tot l'any amb els compositors i poetes convidats.

Presentem així aquest concert escènic, un treball minuciós i acuradament elaborat que vol donar a conèixer unes formes diferents d'observar el vincle entre paraula i música, una relació complexa i apassionant que l'equip artístic de Epos Lab vol mostrar a través d'aquest muntatge.

Amb música de Sergio Blardony i text poètic de Pilar Martín Gila, l'obra Una forma serveix d'obertura del concert escènic. La peça està concebuda com una mena d'estudi sobre el dolor, la pèrdua i el buit, i especialment, sobre com aquesta absència altera, de diferents maneres, l'espai i la seua percepció, l'espai conegut i el quotidià.

Seguirà ...d'inesauribile segreto, peça escrita per José María Ciria sobre textos de Walter Cassara, en la qual l'espectador es troba davant d'una incomprensible acumulació de textos i símbols fragmentats, aparentment inconnexos entre si, que s'aixeca davant seu com un mur impenetrable i que amaga una reflexió sobre l'enclaustrament, la solitud i l'absència.


Per concloure, De la mano iremos al bosque és una creació col·lectiva realitzada en el context del laboratori a partir de poemes de Pilar Adón. La peça indaga sobre diferents aspectes tractats durant l'experiència investigadora, com la el tractament musical de la pregunta, l'estàtic com a representació del periple ajornat o el context del bosc com a espai d'aïllament.


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

EPOSLab

EPOS Lab es un proyecto interdisciplinar pionero en España que indaga en la relación entre música y palabra en un contexto escénico.

Para explorar esta relación, el laboratorio involucra a los diferentes actores del proceso creativo para generar nuevas propuestas artísticas: compositores, artistas sonoros y escritores, cantantes, intérpretes instrumentales, actores, improvisadores, responsables de la puesta en escena, artistas visuales o ingenieros de sonido. Un equipo interdisciplinar que, a lo largo de las sesiones, crea una serie de piezas musicales en las que el texto tiene una especial relevancia.

Cada edición del laboratorio se desarrolla a través diferentes sesiones de investigación que desembocan en el montaje de un concierto escénico, a partir de las obras y experiencias trabajadas durante todo el año con los compositores y poetas invitados.

Presentamos así este concierto escénico, un trabajo minucioso y cuidadosamente elaborado que quiere dar a conocer unas formas diferentes de observar el vínculo entre palabra y música, una relación compleja y apasionante que el equipo artístico de EPOS Lab quiere mostrar a través de este montaje.

Con música de Sergio Blardony y texto poético de Pilar Martín Gila, la obra Una forma sirve de apertura del concierto escénico. La pieza está concebida como una especie de estudio sobre el dolor, la pérdida y el vacío, y especialmente, sobre cómo esta ausencia altera, de diferentes maneras, el espacio y su percepción, el espacio conocido y el cotidiano.

Seguirá ...d'inesauribile segreto, pieza escrita por José María Ciria sobre textos de Walter Cassara, en la que el espectador se encuentra frente a una incomprensible acumulación de textos y símbolos fragmentados, aparentemente inconexos entre sí, que se levanta ante él como un muro impenetrable y que oculta una reflexión sobre el enclaustramiento, la soledad y la ausencia.


Para concluir, De la mano iremos al bosque es una creación colectiva realizada en el contexto del laboratorio a partir de poemas de Pilar Adón. La pieza indaga sobre diferentes aspectos tratados durante la experiencia investigadora, como la el tratamiento musical de la pregunta, lo estático como representación del periplo aplazado o el contexto del bosque como espacio de aislamiento.