Diamont Dancer

14 d'abril de 2018 | 22.00 h. | Centre del Carme, Sala Dormitori

Diamont Dancer / Nacho Marco & Pau Roca 

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Diamont Dancer

L'Electrònica valenciana està d'enhorabona, dues figures com Nacho Marco i Pau Roca (La Habitación Roja) uneixen forces per a crear Diamont Dancer una proposta electrònica única en el territori i que dibuixa un prometedor panorama on l'experimentació més propera al Post Rock és duta a terme per dos pols aparentment oposats.

Diamont Dancer és la resposta lògica a un procés de col·laboració entre ambdós artistes on el punt de trobada és un incert lloc on l'ambient experimental i el dubte de si toca posar-nos a ballar o no planeja sobre l'oient. Diamont Dancer és la demostració empírica de què altres músiques al marge de l'electrònica de ball poden conviure en diferents contextos el qual és símptoma, un cop mes, de la bona salut del panorama a la Comunitat Valenciana.
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Diamont Dancer

La Electrónica valenciana está de enhorabuena, dos figuras como Nacho Marco y Pau Roca (La Habitación Roja) unen fuerzas para crear Diamont Dancer una propuesta electrónica única en el territorio y que dibuja un prometedor panorama donde la experimentación más cercana al Post Rock es llevada a cabo por dos polos aparentemente opuestos.

Diamont Dancer es la respuesta lógica a un proceso de colaboración entre ambos artistas donde el punto de encuentro es un incierto lugar donde el ambiente experimental y la duda de si toca ponernos a bailar o no planea sobre el oyente. Diamont Dancer es la demostración empírica de que otras músicas al margen de la electrónica de baile pueden convivir en diferentes contextos el cual es síntoma, una vez más, de la buena salud del panorama en la Comunidad Valenciana.