CSMActual


19 d'abril de 2018 | 20.00 h. | Palau de la Música, Sala García Navarro
Entrada gratuïta fins completar aforament

Ensemble CSMActual del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d'Alacant 

Marian Pérez  soprano
Ana Villaescusa  flauta
Rosalba Olivares  oboè
Ana Parra  clarinet
David Pastor  trompa
Jordi Blasco  fagot
Florencia Romero i Carolina Martínez  violí
Zoar Mellado  viola
Javier Córdoba  violoncel
Alfonso Lozano  contrabaix
Dario González  guitarra elèctrica
Alex Lutz  piano
Luis Martínez i Pere Sirerol  percussió
Fran Baraja compositor
Marc García Vitoria, Arturo Millán, Fran Baraja i Pere Joan Carrascosa direcció


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Programa 


Iannis Kyriakides (1969)  The arrest 
per a clarinet, percussió, piano, violí, contrabaix, cinta i videotext  


Fran Barajas (1995)  Tres preguntas sobre comunicación I: Privacidad(es)


Louis Andriessen (1939) Workers Union

per a grup de instruments potents 


Fran Barajas (1995) | Tres preguntas sobre comunicación II: Hipercomunicación

Claude Vivier (1948-1983) Bouchara 
per a soprano, quintet de vents de fusta, quintet de cordes, percussió i cinta

Fran Barajas (1995) | Tres preguntas sobre comunicación III: Grito Sordo


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Crit

El crit, l’expressió vocal humana més immediata i bàsica, cobra a través de la interacció amb la cultura significats molt diversos.

A “Workers Union”, una peça de Louis Andriessen (Holanda, 1939) per a “qualsevol conjunt d’instruments potents” el títol de la qual significa literalment “sindicat”, la representació d’un crit col·lectiu al servei de la reivindicació social.
El xipriota Iannis Kyriakides (1969), en canvi, utilitza el vídeo per a projectar una història, un somni surrealista de Georges Perec, que l'espectador ha de llegir en temps forçat, és a dir, tal com apareixen les paraules una per una.

A “The Arrest” es crea així una música interna, que combinada amb l'externa fa l'espectador partícip d'una música total, on els moments de més intensitat es converteixen en crits silenciosos imaginaris a l'interior de cadascú.

Una perspectiva totalment diferent és la de “Bouchara”, on Claude Vivier (Montreal 1948 - París 1983) planteja la possibilitat d'una cançó d'amor en una llengua inventada, una incoherència absoluta que dóna peu a una reflexió profunda: si no entenem res del que ens diuen, com pot ser que percebem una cançó d'amor? És la cançó d'amor el crit universal, la història infinitament repetida de la humanitat?

Finalment, Fran Barajas, estudiant del CSMA, s’inspira des d’una perspectiva semiològica en el crit com a significant, i li atribueix diversos significats de caire social, a través dels quals explora possibles interaccions entre la música i la societat actual. La peça, descomposta en moviments independents, està especialment escrita per a servir d’unió i reflexió al voltant de la resta de peces del programa.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Crit

El grito, la expresión vocal humana más inmediata y básica, cobra a través de la interacción con la cultura significados muy diversos.

En "Workers Union", una pieza de Louis Andriessen (Holanda, 1939) para "cualquier conjunto de instrumentos potentes", el título hace referencia literalmente a "sindicato", la representación de un grito colectivo al servicio de la reivindicación social.

El chipriota Iannis Kyriakides (1969), en cambio, utiliza el vídeo para proyectar una historia, un sueño surrealista de Georges Perec, que el espectador ha de leer en tiempo forzado, es decir, tal como aparecen las palabras una por una.

En "The Arrest" se crea una música interna, que combinada con la externa hace al espectador partícipe de una música total, donde los momentos de mayor intensidad se convierten en gritos silenciosos imaginarios en el interior de cada uno.

Una perspectiva totalmente diferente es la de "Bouchara", donde Claude Vivier (Montreal 1948 - París 1983) plantea la posibilidad de una canción de amor en una lengua inventada, una incoherencia absoluta que da pie a una reflexión profunda: si no entendemos nada de lo que nos dicen, ¿cómo puede ser que percibamos una canción de amor? ¿Es la canción de amor el grito universal, la historia infinitamente repetida de la humanidad?

Finalmente, Fran Barajas, estudiante del CSMA, se inspira desde una perspectiva semiológica en el grito como significante, y le atribuye varios significados de carácter social, a través de los cuales explora posibles interacciones entre la música y la sociedad actual. La pieza, descompuesta en movimientos independientes, está especialmente escrita para servir de unión y reflexión alrededor del resto de piezas del programa.