Cerca Sonora
15 d'abril de 2018 | 12.00 h. | Centre del Carme, claustre gòtic
Entrada gratuïta fins completar aforament

Cerca Sonora


Centres participants:
IES Josep de Ribera de Xàtiva
IES Número 4 d'Alzira
IES Bernat Guinovart d'Algemesí
IES Berenguer Dalmau de Catarroja

Compositors i intèrprets participants: 
Agnès Pé
Cuneta (Vicent Pelechano i Alba Murcia)
Isabel Latorre
José Vicente Fuentes
Plaerdemavida Ensemble
Grup Instrumental 360

Equip pedagògic: 
Elena Baviera
Francesc Valldecabres

Coordinació:
Equip351

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆


Cerca Sonora

La realitat és que la mal anomenada música ‘clàssica’ té els dies comptats en els formats que coneixem habituals. Sembla fruit d’una societat malalta el fet d’escoltar músiques del passat amb propostes performatives obsoletes, però tot i això, seguim programant i assistint a fets com el que descrivim. Les barreres creades amb el públic són massa grans i, de fet, semblen basar-se en actitud classistes que impossibiliten el contacte real del públic general amb la mateixa música i amb els processos creatius.
Per això, en les últimes dècades han triomfat, bàsicament, les propostes que s’allunyaven d’aquesta tradició que es desenvolupa des del segle XIX de caire lineal i que converteix l’obra musical en un objecte que cal adorar. La música antiga ha fet uns grans passos en aquest camp, ja que ha sabut reconvertir-se i eregir-se en símbol de modernitat, i per descomptat, postmodernitat, tot sabent arribar al públic i sent una alenada d’aire fresc per al món musical, amb propostes arriscades i properes.
Per contra, en nombroses ocasions, la creació més actual ha suposat un espai per a uns pocs iniciats que ha fet que el públic quasi desconega la seua mateixa existència, tot i les apostes que des de diferents administracions es fan.
L’entrada de la música actual a les aules, mitjançant la gura del compositor/a, l'artista sonor, la proposta creativa, l’escolta activa i la interpretació pot ser una bona eina per fer un gir ben interessant en les inèrcies del món musical i pedagògic al nostre territori.
El projecte Cerca Sonora ha proposat als alumnes de quatre instituts valencians el repte de crear, mitjançant els recursos presents a l'aula, obres inspirades en les creacions de quatre compositors i compositores i creadors sonors: Agnès Pé, Cuneta, Isabel Latorre i José Vicente Fuentes. Al concert del dia 15 d'abril al Centre del Carme compartiran escenari amb ells i ens mostraran les seues creacions que de segur no decebran a ningú.


▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Cerca Sonora

La realidad es que la mal llamada música 'clásica' tiene los días contados en los formatos que conocemos habituales. Parece fruto de una sociedad enferma el hecho de escuchar músicas del pasado con propuestas performativas obsoletas, pero aún así, seguimos programando y asistiendo a hechos como el que describimos. Las barreras creadas con el público son demasiado grandes y, de hecho, parecen basarse en actitudes clasistas que imposibilitan el contacto real del público general con la misma música y con los procesos creativos.
Por ello, en las últimas décadas han triunfado, básicamente, las propuestas que se alejaban de esta tradición que se desarrolla desde el siglo XIX de carácter lineal y que convierte la obra musical en un objeto que hay que adorar. La música antigua ha hecho unos grandes pasos en este campo, ya que ha sabido reconvertirse y eregir en símbolo de modernidad, y por supuesto, postmodernidad, sabiendo llegar al público y siendo un soplo de aire fresco para el mundo musical, con propuestas arriesgadas y cercanas.
Por el contrario, en numerosas ocasiones, la creación más actual ha supuesto un espacio para unos pocos iniciados que ha hecho que el público casi desconozca su misma existencia, a pesar de las apuestas que desde diferentes administraciones se hacen.

La entrada de la música actual en las aulas, mediante la figura del compositor/a, el artista sonoro, la propuesta creativa, la escucha activa y la interpretación puede ser una buena herramienta para hacer un giro muy interesante en las inercias del mundo musical y pedagógico en nuestro territorio.
El proyecto Cerca Sonora ha propuesto a los alumnos de cuatro institutos valencianos el reto de crear, mediante los recursos presentes en el aula, obras inspiradas en las creaciones de cuatro compositores y compositoras y creadores sonoros: Agnès Pé, Cuneta, Isabel Latorre y José Vicente Fuentes. En el concierto del día 15 de abril en el Centre del Carme compartirán escenario con ellos y nos mostrarán sus creaciones que seguro que no decepcionarán a nadie.