Ascolta Ensemble22 d'abril de 2018 | 20.00 h. | Palau de la Música, Sala Joaquín Rodrigo
Entrada gratuïta fins completar aforament

Ascolta Ensemble

Markus Schwind | trompeta
Andrew Digby | trombó
Erik Borgir | cello
Florian Hoelscher| piano
Hubert Steiner | guitarra
Boris Müller | percussió
Julian Belli | percussió

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Elena Mendoza (1973) | Fremdkörper/Variationen (2016) [17’]
Francesco Filidei (1973)) | Esercizio di Pazzia I (2012) [8’]
Francesco Filidei (1973) | I funerali del’anarchico Serantini (2006) [11’]
Nuria Nuñez (1980) | Der rote Faden I (2012) [8’]
Elena Mendoza (1973) | Fragmentos de un teatro imaginario (2009) [25’]

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
Notes al programa

Fragmentos de teatro imaginario va ser escrita per a l'Ensemble Ascolta el 2009. Es tracta d'un cicle de sis peces instrumentals de molt diferent caràcter tímbric però connectades entre si per alguns materials comuns, que apareixen inesperadament d'una peça a una altra amb una funció formal sempre canviant. Aquesta dramatúrgia acústica de sorpreses i falses aparences està concebuda fins a la meitat del cicle com un joc teatral a la imaginació de l'oient. A la segona part, però, la producció del so cobra una dimensió escènica, de manera que la teatral es trasllada de la fantasia de l'oient al propi escenari: a poc a poc, alguns dels materials que ja coneixem comencen a cobrar un sentit teatral, alguns dels membres de Ascolta sobrepassen el límit entre músic i actor, els sons instrumentals que hem vingut sentint en l'obra comencen a ser produïts per objectes quotidians... No és tant la situació del concert el que dóna lloc a l'acció teatral, com en les obres de Mauricio Kagel o les performances de Fluxus, sinó la pròpia producció del so.

Fremdkörper/Variationen per a violoncel, percussió i piano amb dos intèrprets (un al teclat i un altre a l'interior de l'instrument) va ser escrit el 2015 per encàrrec de l'Alte Oper Frankfurt i està així mateix dedicat al Ensemble Ascolta, amb el qual m'uneix una llarga amistat. Igual que Fragmentos de teatro imaginario, aquesta obra explora la frontera que separa l'acció musical de l'acció teatral i l'instrument musical de l'objecte quotidià, però no mitjançant una transició progressiva sinó des d'un canvi radical de context.

L'obra qüestiona des d'una perspectiva musical i escènica el significat del concepte "integració" .Què vol dir integrar un cos estrany en un context conegut? I què passa quan aquest canvia, com percebem llavors el que abans estava integrat?

Prenent com a punt de partida un nucli de materials sonors heterogenis, a manera de "tema", es desenvolupen quatre variacions musicals filades unes a les altres. Totes tenen en comú l'ús d'objectes quotidians ( "cossos estranys") integrats en la composició com si fossin instruments, sense funció escènica alguna. En el curs de la quarta variació, el segon pianista anirà recollint-poc a poc i una cinquena variació introduirà un canvi radical en la situació: el pianista es transforma en un performer que executarà accions en una taula amb aquests objectes. No obstant això aquests cap manera sonaran de la manera acostumat ...

Elena Mendoza

"Memory can change the shape of a room; it can change the color of a car. And memories can be distorted. They're just an interpretation, there are not a record, and the're irrelevant if you have the facts." Memento (Christopher Nolan, 2000)

Der rote Faden I és la primera d'una sèrie de peces en les que s'exploren les connexions entre percepció i memòria. A mesura que l'oient es submergeix en l'univers sonor desplegat al llarg de l'obra, anirà descobrint a poc a poc com les idees s'interconnecten entre elles i com la realitat no té perquè correspondre amb el que s'esperava.


Núria Núñez


Esercizio di Pazzia I

Els globus són una sorprenent font de sons, produint efectes que són comparables als que s'obtenen amb la electrònica sintètica. Pots jugar amb ells pràcticament com vullgues, bufant, desplomant, acaronant-los, etc. També tenen un gran potencial visual amb els seues formes i colors. Hi ha alguna cosa boja en la idea d'un quartet que toque una partitura difícil de fer amb un objecte generalment utilitzat per a les festes i per divertir-se, així que vaig decidir anomenar-la "exercici de bogeria", tractant d'usar globus de totes les maneres possibles durant un tipus de ritu grotesc.


Francesco Filidei

I funerali dell'anarchico Serantini

Una manifestació antifeixista a Pisa, 1972, va acabar en enfrontaments de carrer entre manifestants i forces policials especials. El jove de 20 anys Franco Serantini, membre del grup anarquista "Pinelli", va patir lesions que amenaçaven la seua vida, va ser arrestat i interrogat. Després de dos dies, va caure en coma i va morir a l'hospital de la presó. El diagnòstic oficial va ser: sagnat en el cervell. El compositor italià Francesco Filidei (nascut un any després en 1973) va crear un monument al destí del jove en la seua composició "El funeral de l'anarquista Serantini" (2006). Sis artistes, vestits de negre i asseguts l'un al costat de l'altre en una llarga taula. Els únics instruments d'aquest ritu funerari són gestos espasmòdics i ocasionals i xiulets, olfatejos o respiracions sense fi, un monument musical en protesta sense paraules.

Stefan Fricke
traducció Andrew Digby 


Ascolta Ensemble

Amb el seu so únic i programació innovadora, ensemble ascolta ha expandit els horitzons del paisatge de la música contemporània a Alemanya i Europa per més d'una dècada. Des de la seva creació el 2003, el conjunt ha encarregat i realitzat més de 250 obres noves de compositors com Pierluigi Billone, Beat Furrer, Isabel Mundry, Olga Neuwirth, Martin Smolka i Hans Thomalla. El conjunt ha estat convidat en gairebé tots els principals festivals de música contemporània a Europa (Donaueschinger Musiktage, Wittener Tage für zeitgenössische Kammermusik, Festival Eclat Stuttgart, Festival de Lucerna, Ultima Oslo, Wien Modern, etc.) i ha estat convidat a donar concerts i tallers en els Estats Units, Singapur ia Israel.

La creació de nous formats de concert amb elements de teatre, performance, art conceptual, videoart i música rock ha estat el focus principal de les energies dels components de l'ensemble. El desenvolupament d'aquests nous programes juntament amb el treball amb joves compositors amb mentalitat experimental ha portat a la creació d'un important treball al voltant d'obres transversals, com Staged Night de Simon Steen-Andersen, The Church of Frequency and Protein de Jennifer Walsh, la posada en escena d'obres de Francesco Filidei i nombroses col·laboracions amb el programa de televisió alemany ZDF / art (Der Absolute Film, Schatten, etc.).


Ascolta rep anualment un generós finançament de l'Estat de Baden-Württemberg i de la ciutat de Stuttgart.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Notas al programa


Fragmentos de teatro imaginario fue escrita para el Ensemble Ascolta en 2009. Se trata de un ciclo de seis piezas instrumentales de muy distinto carácter tímbrico pero conectadas entre sí por algunos materiales comunes, que aparecen inesperadamente de una pieza a otra con una función formal siempre cambiante. Esta dramaturgia acústica de sorpresas y falsas apariencias está concebida hasta la mitad del ciclo como un juego teatral en la imaginación del oyente. En la segunda parte, sin embargo, la producción del sonido cobra una dimensión escénica, de modo que lo teatral se traslada de la fantasía del oyente al propio escenario: Poco a poco, algunos de los materiales que ya conocemos empiezan a cobrar un sentido teatral, algunos de los miembros de Ascolta sobrepasan el límite entre músico y actor, los sonidos instrumentales que hemos venido oyendo en la obra empiezan a ser producidos por objetos cotidianos... No es tanto la situación del concierto lo que da lugar a la acción teatral, como en las obras de Mauricio Kagel o las performances de Fluxus, sino la propia producción del sonido.

Fremdkörper/Variationen para violonchelo, percusión y piano con dos intérpretes (uno en el teclado y otro en el interior del instrumento) fue escrito en 2015 por encargo de la Alte Oper Frankfurt y está asimismo dedicado al Ensemble Ascolta, con el cual me une una larga amistad. Al igual que Fragmentos de teatro imaginario, esta obra explora la frontera que separa a la acción musical de la acción teatral y al instrumento musical del objeto cotidiano, pero no mediante una transición progresiva sino desde un cambio radical de contexto.

La obra cuestiona desde una perspectiva musical y escénica el significado del concepto "integración".¿Qué significa integrar un cuerpo extraño en un contexto conocido? ¿Y qué ocurre cuando éste cambia, cómo percibimos entonces lo que antes estaba integrado?

Tomando como punto de partida un núcleo de materiales sonoros heterogéneos, a modo de "tema", se desarrollan cuatro variaciones musicales hiladas unas a otras. Todas tienen en común el uso de objetos cotidianos ("cuerpos extraños") integrados en la composición como si fueran instrumentos, sin función escénica alguna. En el curso de la cuarta variación, el segundo pianista irá recogiéndolos poco a poco y una quinta variación introducirá un cambio radical en la situación: el pianista se transforma en un performer que ejecutará acciones en una mesa con estos objetos. Sin embargo éstos en modo alguno van a sonar del modo acostumbrado...


Elena Mendoza

“Memory can change the shape of a room; it can change the color of a car. And memories can be distorted. They’re just an interpretation, there are not a record, and the’re irrelevant if you have the facts.” Memento (Christopher Nolan, 2000)

Der rote Faden I es la primera de una serie de piezas en las que se exploran las conexiones entre percepción y memoria. A medida que el oyente se sumerge en el universo sonoro desplegado a lo largo de la obra, irá descubriendo poco a poco como las ideas se interconectan entre ellas y cómo la realidad no tiene porqué corresponderse con lo esperado.

Nuria Núñez

Esercizio di Pazzia I

Los globos son una maravillosa fuente de ruidos, produciendo efectos que son comparables a los que se obtienen con la síntesis electrónica. Puedes jugar con ellos prácticamente como quieras, soplando, desplumando, acariciando, etc. También tienen un gran potencial visual con sus formas y colores. Hay algo loco en la idea de un cuarteto que toque una partitura difícil hecha con un objeto generalmente empleado para fiestas y para divertirse, así que decidí llamarlo "ejercicio de locura", tratando de usar globos de todas las maneras posibles durante un tipo de rito grotesco.

Francesco Filidei


I funerali dell'anarchico Serantini

Una manifestación antifascista en Pisa, 1972, terminó en enfrentamientos callejeros entre manifestantes y fuerzas policiales especiales. El joven de 20 años Franco Serantini, miembro del grupo anarquista "Pinelli", sufrió lesiones que amenazaban su vida, fue arrestado e interrogado. Después de dos días, cayó en coma y murió en el hospital de la prisión. El diagnóstico oficial fue: sangrado en el cerebro. El compositor italiano Francesco Filidei (nacido un año después en 1973) creó un monumento al destino del joven en su composición "El funeral del anarquista Serantini" (2006). Seis artistas, vestidos de negro y sentados el uno al lado del otro en una larga mesa. Los únicos instrumentos de este rito funerario son gestos espasmódicos y ocasionales y silbidos, olfateos o respiraciones sin fin, un monumento musical en protesta sin palabras.

Stefan Fricke

traducción Andrew Digby

Ascolta Ensemble

Con su sonido único y programación innovadora, ensemble ascolta ha expandido los horizontes del paisaje de la música contemporánea en Alemania y Europa por más de una década. Desde su creación en 2003, el conjunto ha encargado y realizado más de 250 obras nuevas de compositores como Pierluigi Billone, Beat Furrer, Isabel Mundry, Olga Neuwirth, Martin Smolka y Hans Thomalla. El conjunto ha sido invitado en casi todos los principales festivales de música contemporánea en Europa (Donaueschinger Musiktage, Wittener Tage für zeitgenössische Kammermusik, Festival Eclat Stuttgart, Festival de Lucerna, Ultima Oslo, Wien Modern, etc.) y ha sido invitado a dar conciertos y talleres en los Estados Unidos, Singapur y en Israel.

La creación de nuevos formatos de concierto con elementos de teatro, performance, arte conceptual, videoarte y música rock ha sido el foco principal de las energías de los componentes del ensemble. El desarrollo de estos nuevos programas junto con el trabajo con jóvenes compositores con mentalidad experimental ha llevado a la creación de un importante trabajo en torno a obras transversales, como Staged Night de Simon Steen-Andersen, The Church of Frequency and Protein de Jennifer Walshe, la puesta en escena de obras de Francesco Filidei y numerosas colaboraciones con el programa de televisión alemán ZDF / arte (Der Absolute Film, Schatten, etc.).


Ascolta recibe anualmente una generosa financiación del Estado de Baden-Württemberg y de la ciudad de Stuttgart.