Alberto Bernal + reConvert Project


28 d'abril de 2018 | 22.00 h. | Plaça del Patriarca
29 d'abril de 2018 | 19.00 h. | Centre del Carme, Claustre gòtic
Entrada gratuïta fins completar aforament

Alberto Bernal + reConvert Project

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Alberto Bernal (1978) 300 kg de música (2016) [35']
per a compositor, cotxe i dos percussionistes
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
300 kg. de música

La present obra articularà un discurs a cavall entre el musical i el performatiu, en el qual es jugarà principalment amb la idea del pes i arrossegament de la tradició. Un cotxe es convertirà en un enorme instrument de percussió, albergant diversos instruments distribuïts pel seu interior que se sumaran als seus propis sons. Mentre aquest instrument és sonoritzat, un performer (el compositor de l'obra) anirà omplint progressivament el seu interior de centenars de partitures de tota la història de la música que, a més d'anar agregant el so de les seues obres a través d'uns altaveus situats també a l'interior del cotxe, aniran també afegint el seu propi pes al cotxe fins a col·lapsar la vibració dels instruments de percussió i els altaveus. Es crearà així un silenci per saturació amb el qual finalitzarà la primera part de l'obra.

En la segona i última part de l'obra, el performer tractarà d'arrossegar aquest vehicle replet de 300 kg (1.000 anys) de tradició musical. Aquest pes musical de la tradició passarà així a adquirir un pes físic, convertint l'acte musical de la primera part en un acte performatiu en el qual el performer, el compositor, tractarà de bregar amb el pes de la seua pròpia tradició. Paral·lelament, els percussionistes aniran descarregant tot el contingut del cotxe, de manera que, amb el seu alleugerament progressiu, aquest podrà ser mogut cada vegada amb més facilitat pel performer, i els altaveus i instruments recuperaran gradualment el seu so, fins que, com a final irreversible de l'obra, aquests siguen també desmuntats i silenciats.

https://vimeo.com/176922736

Alberto Bernal

ALBERTO BERNAL. Compositor i artista sonor de procedència clàssica i variades influències, amb treballs emmarcats prop del punt d'inflexió entre situacions de concert i altres disciplines com la instal·lació, la performance o el videoart. Comença els seus estudis musicals a Madrid i Salamanca, traslladant seguidament a Alemanya, on estudia Composició i Música Electroacústica amb Mathias Spahlinger, Messies Maiguashca i Peter Ablinger

La seva obra és, sobretot, una recerca i deconstrucció del límit entre l'estètic i el sociopolític, així com entre els diferents àmbits perceptius tradicionals (so, imatge, paraula, percepció quotidiana).

El seu treball ha estat presentat en diversos llocs d'Europa, Amèrica i Àsia, i reconegut per mitjà de diversos premis i beques: Festival Internacional de Darmstadt (2002 i 2004), Fundación Humboldt, DAAD/Fundación La Caixa, Ministerio de Cultura, Instituto Goethe, Comunidad de Madrid, SWR Stuttgart, Academia Europea, Residencia de Estudiantes, Casa Velázquez o Matadero de Madrid.

Al costat de la seva activitat com a compositor, manté un treball intens com a divulgador, publicant regularment articles en diversos mitjans i impartint cursos i conferències sobre composició, estètica, anàlisi i nous mitjans en diverses institucions. Actualment és codirector del Màster en Composició Electroacústica del CSKG (Madrid) i professor d'Anàlisi i Tècniques de Composició del Conservatori Superior de Música d'Aragó.

ReConvert Project

Les bases de reConvert s'assenten en una crítica constructiva sobre l'estètica i l'ús de la percussió, on el discurs musical és analitzat i adaptat a les nostres necessitats creatives.

Així, poden trobar en els nostres concerts gran quantitat d'obres per a instruments no convencionals o en les quals els instruments són posats en contextos totalment diferents a l'originari on la matèria sonora, i la posada en escena cobren una gran importància.


reConvert són Roberto Maqueda i Víctor Barceló.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

300 kg. de música

La presente obra articulará un discurso a caballo entre el musical y el performativo, en el que se jugará principalmente con la idea del peso y arrastre de la tradición. Un coche se convertirá en un enorme instrumento de percusión, albergando diversos instrumentos distribuidos por su interior que se sumarán a sus propios sonidos. Mientras este instrumento es sonorizado, un performer (el compositor de la obra) irá llenando progresivamente su interior de cientos de partituras de toda la historia de la música que, además de ir agregando el sonido de sus obras a través de unos altavoces situados también en el interior del coche, irán también añadiendo su propio peso al coche hasta colapsar la vibración de los instrumentos de percusión y los altavoces. Se creará así un silencio por saturación con el que finalizará la primera parte de la obra.

En la segunda y última parte de la obra, el performer tratará de arrastrar este vehículo repleto de 300 kg (1.000 años) de tradición musical. Este peso musical de la tradición pasará así a adquirir un peso físico, convirtiendo el acto musical de la primera parte en un acto performativo en el que el performer, el compositor, tratará de lidiar con el peso de su propia tradición. Paralelamente, los percusionistas irán descargando todo el contenido del coche, por lo que, con su aligeramiento progresivo, éste podrá ser movido cada vez con más facilidad por performer, y los altavoces e instrumentos recuperarán gradualmente su sonido, hasta que, como final irreversible de la obra, estos sean también desmontados y silenciados.

https://vimeo.com/176922736

Alberto Bernal

ALBERTO BERNAL. Compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados cerca del punto de inflexión entre situaciones de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance o el videoarte.
Comienza sus estudios musicales en Madrid y Salamanca, trasladándose seguidamente a Alemania, donde estudia Composición y Música Electroacústica con Mathias Spahlinger, Mesías Maiguashca y Peter Ablinger
Su obra es, ante todo, una búsqueda y deconstrucción del límite entre lo estético y lo sociopolítico, así como entre los diferentes ámbitos perceptivos tradicionales (sonido, imagen, palabra, percepción cotidiana).
Su trabajo ha sido presentado en diversos lugares de Europa, América y Asia, y reconocido por medio de varios premios y becas: Festival Internacional de Darmstadt (2002 y 2004), Fundación Humboldt, DAAD/Fundación La Caixa, Ministerio de Cultura, Instituto Goethe, Comunidad de Madrid, SWR Stuttgart, Academia Europea, Residencia de Estudiantes, Casa Velázquez o Matadero de Madrid.
Junto a su actividad como compositor, mantiene un trabajo intenso como divulgador, publicando regularmente artículos en varios medios e impartiendo cursos y conferencias sobre composición, estética, análisis y nuevos medios en diversas instituciones. Actualmente es codirector del Máster en Composición Electroacústica del CSKG (Madrid) y profesor de Análisis y Técnicas de Composición del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
www.albertobernal.net
reConvert Project

Las bases de reconvertir asientan en una crítica constructiva sobre la estética y el uso de la percusión, donde el discurso musical es analizado y adaptado a nuestras necesidades creativas.

Así, pueden encontrarse en nuestros conciertos gran cantidad de obras para instrumentos no convencionales o en las que los instrumentos son puestos en contextos totalmente diferentes al originario donde la materia sonora, y la puesta en escena cobran una gran importancia.

reconvertido son Roberto Maqueda y Víctor Barceló.