Synergein Project21 d'abril de 2018 | 22.30 h. | La Nau Centre Cultural
Entrada gratuïta fins completar aforament

Synergein Project


Manuel Alcaraz, Juanjo Llopico, Marc Moreno, Guillem Serrano, Joan Soriano i Sisco Aparici percussió
Vicent Gómez Control i difusió sonora 
Sisco Aparici Director artístic 

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

José Luis Torá (1966) I saw digression hobbling driftwood (positione di voce)* (2016-17) [15'] 
Gérard Grisey (1946-1998) I Le Noir de L’Etoile (1989-90) [60'] 
 *Estrena absoluta
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
La escucha del espacio

Com construir/habitar un espai de l'escolta? Com escoltar/palpar un espai arquitectònic?
Dues obres, dues temptatives de resposta, es podran escoltar hui al concert que ofereix Synergein Project a aquest inusual espai trapezoïdal que és el Claustre de La Nau; cadascuna construint un diferent espai virtual d'escolta.

En la primera obra, del madrileny José Luis Torà, l'espai virtual és el de la làmina sonora d'un xerrac. En aquest instrument el so, en variar d'altura, es desplaça recorrent tota la superfície de la làmina metàl·lica d'esquerra (agut) a dreta (greu) i viceversa. Aquesta lateralitat espacial es desdobla en un duo de xerracs en permanent recerca d'un impossible uníson. Desdoblant de nou al projectar el duo per mitjà de l'amplificació en l'espai de la sala: la sala esdevé així una gran làmina sonora.

En la segona obra del programa, del francès Gérard Grisey, l'espai virtual és el d'un púlsar (pulsating star), estrella que emet radiació amb la regularitat del seu período de rotació. Aquesta pulsació en rotació es projectarà a l'espai que 6 percussionistes posaran en moviment envoltant al públic: el so de dues púlsars (púlsar de Vela i 0359 + 54) s'integrarà sense manipulació en l'obra, derivant de les seues freqüències conceptes musicals fonamentals com tempo, velocitat de rotació del so, periodicitat, acceleració o desacceleració: la sala esdevé així un gran púlsar viu.

Synergein Project

Synergein Project és un projecte pedagògic-musical que naix a finals de 2014 sota la direcció artística del concertista de percussió Sisco Aparici i del compositor i intèrpret de música electroacústica Vicent Gómez als quals s'uneix, en 2016, el percussionista Juanjo Llopico; tres músics de sòlida formació, amb una àmplia experiència en la participació en festivals de música contemporània i amb una necessitat i intensa passió pel coneixement, la creació, la pedagogia i la interpretació de la música actual.

La base d'aquest projecte és una configuració oberta i flexible que modula i s'adapta a diferents projectes artístics i pedagògics, obert a l'experimentació i a la interacció amb les noves tecnologies, i amb el clar objectiu de generar noves obres que aporten formes d'expressió i interpretació noves i contribueixin a enriquir i difondre el repertori musical contemporani.

En l’aspecte interpretatiu, Synergein Project se centren tant en el repertori dels segles XX i XXI i de la seua difusió en concerts i Festivals Nacionals i Internacionals de Música contemporània com en l’experimentació i foment de nous projectes interdisciplinaris.

El seu compromís amb la creació artística musical es reflectix en el gran nombre de compositors axtuals que componen el seu repertori, entre altres Pierluigi Billone, Brian Ferneyhough, Stefano Gervasoni, Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, Voro García, Jose Manuel López, Alberto Posadas, Bruno Mantovani, Wolfgang Rihm, Alexander Schubert, Stefano Scarani, José Luis Torá, etc...

D’altra banda, l’Acadèmia Internacional Synergein Project Academy, oferix als estudiants de grau profesional o superior de percussió un excel.lent marc per a estudiar el repertori més actual, tant acústic com amb mitjans electroacústics, amb professors i concertistes de percussió internacionals de primer nivel com Christian Dierstein, Jean Geoffroy, Sisco Aparici...

Synergein Project és el nou projecte artístic de l’Associació TDM Trío de Magia. Esta associació ha sigut seleccionada pel ministerio d’Assumptes Exteriors i Cooperació Internacional per al desenrotllament (AECID) com a Representants de la Cultura Espanyola en l’Exterior en 2012 i 2013, així mateix, ha sigut premiada en diverses ocasions per pla prestigiosa fundació Ernst von Siemens per la seua labor de difussió pedagògica.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆


La escucha del espacio

¿Cómo construir/habitar un espacio de la escucha? ¿Cómo escuchar/palpar un espacio arquitectónico?
Dos obras, dos tentativas de respuesta, se podrán escuchar hoy en el concierto que ofrece Synergein Project en este inusual espacio trapezoidal que es el Claustro de La Nau; cada una construyendo un diferente espacio virtual de escucha.

En la primera obra, del madrileño José Luis Torá, el espacio virtual es el de la lámina sonora de un serrucho. En este instrumento el sonido, al variar de altura, se desplaza recorriendo toda la superficie de la lámina metálica de izquierda (agudo) a derecha (grave) y viceversa. Esta lateralidad espacial se desdobla en un dúo de serruchos en permanente búsqueda de un imposible unísono. Desdoblándose de nuevo al proyectar el dúo por medio de la amplificación en el espacio de la sala: la sala deviene así una gran lámina sonora.

En la segunda obra del programa, del francés Gérard Grisey, el espacio virtual es el de un púlsar (pulsating star), estrella que emite radiación con la regularidad de su periodo de rotación. Esta pulsación en rotación se proyectará en el espacio que 6 percusionistas pondrán en movimiento rodeando al público: el sonido de dos púlsares (púlsar de Vela y 0359+54) se integrará sin manipulación en la obra, derivando de sus frecuencias conceptos musicales fundamentales como tempo, velocidad de rotación del sonido, periodicidad, aceleración o desaceleración: la sala deviene así un gran púlsar vivo.

Synergein Project

Synergein Project es un proyecto pedagógico-musical que nace a finales de 2014 bajo la dirección artística del concertista de percusión Sisco Aparici y del compositor e intérprete de música electroacústica Vicent Gómez a los que se une, en 2016, el percusionista Juanjo Llopico; tres músicos de sólida formación, con una amplia experiencia en la participación en festivales de música contemporánea y con una necesidad e intensa pasión por el conocimiento, la creación, la pedagogía y la interpretación de la música actual.


La base de este proyecto es una configuración abierta y flexible que module y se adapte a diferentes proyectos artísticos y pedagógicos, abierto a la experimentación y a la interacción con las nuevas tecnologías, y con el claro objetivo de generar nuevas obras que aporten formas de expresión e interpretación nuevas y contribuyan a enriquecer y difundir el repertorio musical contemporáneo.

En el aspecto interpretativo, Synergein Project se centran tanto en el repertorio de los siglos XX y XXI y de su difusión en conciertos y Festivales Nacionales e Internacionales de Música contemporánea como en la experimentación y fomento de nuevos proyectos interdisciplinarios.

Su compromiso con la creación artística musical se refleja en el gran número de compositores axtuals que componen su repertorio, entre otros Pierluigi Billone, Brian Ferneyhough, Stefano Gervasoni, Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, Voro García, Jose Manuel López, Alberto Posadas, Bruno Mantovani, Wolfgang Rihm, Alexander Schubert, Stefano Scarani, José Luis Torá, etc...

Por otra parte, la Academia Internacional Synergein Project Academy, ofrece a los estudiantes de grado profesional o superior de percusión un excelente marco para estudiar el repertorio más actual, tanto acústico como con medios electroacústicos, con profesores y concertistas de percusión internacionales de primer nivel como Christian Dierstein, Jean Geoffroy, Sisco Aparici...

Synergein Project es el nuevo proyecto artístico de la Asociación TDM Trío de Magia. Esta asociación ha sido seleccionada por el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) como Representantes de la Cultura Española en el Exterior en 2012 y 2013, así mismo, ha sido premiada en varias ocasiones por plan prestigiosa fundación Ernst von Siemens por su labor de difusión pedagógica.