Nou Ensemble
8 de juny | 20.00 h. | Palau de la Música de València | Sala Rodrigo

 Nou Ensemble 
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
Myriam García Fidalgo | violoncel
Carlota Cáceres | percussió
David Romero-Pascual | clarinet
José Pablo Polo | guitarra
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
Jessie Marino (USA, 1984) | Ritual I :: Commitment :: BiiM 
Per a percussionista, llums i àudio-tape

Camilo Méndez San Juan (Colombia, 1982) | Volpi/Formentera*
Per a clarinet baix i guitarra elèctrica

Alberto Bernal (España, 1978) | Ritratto senza voce - Billie Holiday*
Per a percussionista i vídeo

Germán Alonso (España, 1984) | Ever get the feeling you've been cheated?*
Per a violoncel, clarinet baix i guitarra elèctrica

Stephen Wolf / David Lang (USA, 1957) | Born to be wild
Per a un percussionista

Carolyn Chen (USA, 1983) | Adagio
Per a 3 intèrprets escoltant Bruckner

Francesco Filidei (Italia, 1973) | Gagliarda
Per a cello solo

Gavin Bryars (UK, 1943) | 1,2. 1,2,3,4
Per a 4 intèrprets
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
* Estrena absoluta
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Nou Ensemble

Nou Ensemble és un conjunt instrumental dedicat a la interpretació de música actual. Amb la finalitat d'ampliar el concepte tradicional de concert, Nou Ensemble basa les seues propostes en la coherència temàtica i estètica de les mateixes, en l'aposta per l'experimentació i en el foment de projectes interdisciplinaris.
Des de la seua formació en 2011 ha realitzat més de 50 concerts al llarg de la geografia europea en sales i festivals com Unerhörte Musik (Berlin), Festival Teatre in Prossimità (Itàlia), Huddersfield University (Regne Unit), Auditori Nacional de Música de Madrid, L'Auditori de Barcelona, Festival Escena Contemporània de Madrid, Series XX-XXI CNDM, XV Festival de Música Contemporània de Tres Cantos, Sirga Festival, Festival Vertixe Vigo, Encontre Internacional de Compositors de Mallorca, Festival Smash de Sant Sebastià, Festival Bernaola de Vitòria, Festival Zemos98 de Sevilla, Festival de Música Contemporània de Còrdova, Mostra Sonora de Sueca...
Ha estrenat obres de compositors com José María Sánchez-Verdú, Íñigo Giner, Alberto Bernal, José Pablo Polo, Abel Paúl o Joan Bagés, així com l'òpera Todos Caníbales de Fran MM Cabeza de Vaca.
Els membres de Nou Ensemble col·laboren anualment com a docents en el Conservatori Superior de Música de Còrdova impartint un curs de composició i tècniques esteses.

Notes al programa

Literalment, el terme anglosaxó cover significa "coberta", "portada", "tapa". Durant la segona meitat del segle XX va passar a utilitzar-se per a denominar a aquelles versions/recreacions de cançons gravades amb anterioritat per altres músics. Partint de la premissa de revisar la nostra història musical, tant la clàssica com la popular, Nou Ensemble proposa un recorregut per obres/cançons del repertori universal (W. Byrd, A. Bruckner, B. Holiday, Sex Pistols, Sttepenwolf...) reinterpretades per la mirada de vuit compositors d'estètiques contrastants.

En Ritual I :: Commitment :: BiiM de la compositora nord-americana Jessie Marino (1984) un filtrat sonor de la cançó I make you love del grup Boyz II Men es descobreix a través d'un incessant pols de caixa. Aquest element ocult lloc en relleu li serveix a Marino per a desenvolupar un posicionament crític de la "escolta passiva" pròpia de la societat contemporània.

El compositor colombià Camilo Méndez (1982) part en Volpi/Formentera de l'estructura pròpia típica de qualsevol cançó amb les seues estrofes i tornades per a portar aquest concepte al major grau d'abstracció possible. Com si de les illes d'un arxipèlag sonor es tractara, els intèrprets han de reconstruir lliurement les sis peces que conformen aquesta proposta de cançó abstracta.

La traducció de paràmetres sonors a visuals i viceversa és el principal recurs compositiu de l'obra per a percussió i vídeo Ritratto senza voce - Billie Holiday del compositor madrileny Alberto Bernal (1978). Partint de la cançó de Billie Holiday Strange fruit - considerada la primera cançó en protesta contra el racisme - Bernal descompon el text original del poeta Abel Meeropol per a ser reconstruït pels sons d'un set de percussió que associa cada instrument a un fonema. Així mateix les imatges de Billie Holiday projectades en vídeo desenvolupen un procés paral·lel que serveix de contrapunt al discurs sonor.

Ever get the feeling you'veu been cheated? del també madrileny Germán Alonso (1984) pren el seu títol de les últimes paraules d'un cansat John Lydon - encara en la pell de Johnny Rotten - en l'últim concert de Sex Pistols en 1978. L'obra s'articula com un mashup o superposició de creacions musicals emparentades, no tant per les seues característiques sonores, com per contenir algun tipus de referència a un fastig existencial.

Potser siga Born to be wild del compositor nord-americà David Lang (1957) la recreació que en major mesura s'acosta a l'original de partida fins al punt de poder considerar-se un arranjament de la cançó del grup canadenc Steppenwolf. Amb elements molt simples - veu parlada i elements sonors extrets de l'original - Lang construeix un monòleg per a percussionista que - encara considerant-se un arranjament - aconsegueix crear un discurs propi que s'allunya de l'himne heavy metal que va suposar la cançó en els anys 60-70.

Els records d'un passat es fan presents en Gagliarda per a cello sol del compositor italià Francesco Filidei (1973). L'esperit del compositor William Byrd planeja per tota la peça a través de certs gestos rítmics propis de la gallarda del segle XVI. Un diàleg de presències i absències en el qual una idea del passat conviu amb el riquíssim univers tímbric que proposa Filidei a través de l'ampli ventall de tècniques esteses aplicades al violoncel.

Precisament és l'absència el que resumeix Adagio de la compositora nord-americana Carolyn Chen (1983). El punt de partida és el següent: 3 intèrprets escolten en silenci amb els seus auriculars l'adagi de la setena simfonia de A. Bruckner dirigida per S. Celibidache. Cadascun d'ells interpreta l'obra del compositor alemany amb gestos facials provocant, a través d'aquest "teatre mut", una sort d'escolta imaginària que parteix d'un element purament visual.

Aqueixos mateix auriculars són part fonamental d'1,2, 1-2-3-4 del compositor de Regne Unit, Gavin Bryars (1943). A través d'una selecció de música familiar utilitzada com a partitura sonora, cada músic respon amb el seu instrument a la línia instrumental o vocal que desitge. El resultat final és un remix de músiques desordenades, una interpretació d'un món sobresaturat de sons en el qual en ocasions l'escolta es converteix en una obligació més que una decisió.

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Nou Ensemble

Nou Ensemble es un conjunto instrumental dedicado a la interpretación de música actual. Con el fin de ampliar el concepto tradicional de concierto, Nou Ensemble basa sus propuestas en la coherencia temática y estética de las mismas, en la apuesta por la experimentación y en el fomento de proyectos interdisciplinares. 
Desde su formación en 2011 ha realizado más de 50 conciertos a lo largo de la geografía europea en salas y festivales como Unerhörte Musik (Berlin), Festival Teatro in Prossimità (Italia), Huddersfield University (Reino Unido), Auditorio Nacional de Música de Madrid, L ́Auditori de Barcelona, Festival Escena Contemporánea de Madrid, Series XX-XXI CNDM, XV Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos, Sirga Festival, Festival Vertixe Vigo, Encontre Internacional de Compositors de Mallorca, Festival Smash de San Sebastián, Festival Bernaola de Vitoria, Festival Zemos98 de Sevilla, Festival de Música Contemporánea de Córdoba, Mostra Sonora de Sueca... 
Ha estrenado obras de compositores como José María Sánchez-Verdú, Íñigo Giner, Alberto Bernal, Jose Pablo Polo, Abel Paúl o Joan Bagés, así como la ópera Todos Caníbales de Fran MM Cabeza de Vaca. 
Los miembros de Nou Ensemble colaboran anualmente como docentes en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba impartiendo un curso de composición y técnicas extendidas.

Notas al programa

Literalmente, el término anglosajón cover significa “cubierta”, “portada”, “tapa”. Durante la segunda mitad del siglo XX pasó a utilizarse para denominar a aquellas versiones/recreaciones de canciones grabadas con anterioridad por otros músicos. Partiendo de la premisa de revisar nuestra historia musical, tanto la clásica como la popular, Nou Ensemble propone un recorrido por obras/canciones del repertorio universal (W. Byrd, A. Bruckner, B. Holiday, Sex Pistols, Sttepenwolf…) reinterpretadas por la mirada de ocho compositores de estéticas contrastantes.

En Ritual I :: Commitment :: BiiM de la compositora norteamericana Jessie Marino (1984) un filtrado sonoro de la canción I make you love del grupo Boyz II Men se descubre a través de un incesante pulso de caja. Este elemento oculto puesto en relieve le sirve a Marino para desarrollar un posicionamiento crítico de la “escucha pasiva” propia de la sociedad contemporánea.

El compositor colombiano Camilo Méndez (1982) parte en Volpi/Formentera de la estructura propia típica de cualquier canción con sus estrofas y estribillos para llevar este concepto al mayor grado de abstracción posible. Como si de las islas de un archipiélago sonoro se tratara, los intérpretes deben reconstruir libremente las seis piezas que conforman esta propuesta de canción abstracta.

La traducción de parámetros sonoros a visuales y viceversa es el principal recurso compositivo de la obra para percusión y vídeo Ritratto senza voce - Billie Holiday del compositor madrileño Alberto Bernal (1978). Partiendo de la canción de Billie Holiday Strange fruit - considerada la primera canción en protesta contra el racismo - Bernal descompone el texto original del poeta Abel Meeropol para ser reconstruido por los sonidos de un set de percusión que asocia cada instrumento a un fonema. Asimismo las imágenes de Billie Holiday proyectadas en vídeo desarrollan un proceso paralelo que sirve de contrapunto al discurso sonoro.

Ever get the feeling you've been cheated? del también madrileño Germán Alonso (1984) toma su título de las últimas palabras de un asqueado John Lydon - aún en la piel de Johnny Rotten - en el último concierto de Sex Pistols en 1978. La obra se articula como un mashup o superposición de creaciones musicales emparentadas, no tanto por sus características sonoras, como por contener algún tipo de referencia a un hastío existencial.

Quizá sea del Born to be wild del compositor norteamericano David Lang (1957) la recreación que en mayor medida se acerca al original de partida hasta el punto de poder considerarse un arreglo de la canción del grupo canadiense Steppenwolf. Con elementos muy simples - voz hablada y elementos sonoros extraídos del original - Lang construye un monólogo para percusionista que - aún considerándose un arreglo - consigue crear un discurso propio que se aleja del himno heavy metal que supuso la canción en los años 60-70.

Los recuerdos de un pasado se hacen presentes en Gagliarda para cello solo del compositor italiano Francesco Filidei (1973). El espíritu del compositor William Byrd planea por toda la pieza a través de ciertos gestos rítmicos propios de la gallarda del siglo XVI. Un dialogo de presencias y ausencias en el que una idea del pasado convive con el riquísimo universo tímbrico que propone Filidei a través del amplio abanico de técnicas extendidas aplicadas al violoncello.

Precisamente es la ausencia lo que resume Adagio de la compositora norteamericana Carolyn Chen (1983). El punto de partida es el siguiente: 3 intérpretes escuchan en silencio con sus auriculares el adagio de la séptima sinfonía de A. Bruckner dirigida por S. Celibidache. Cada uno de ellos interpreta la obra del compositor alemán con gestos faciales provocando, a través de este “teatro mudo”, una suerte de escucha imaginaria que parte de un elemento puramente visual.

Esos mismo auriculares son parte fundamental de 1,2, 1-2-3-4 del compositor de Reino Unido, Gavin Bryars (1943). A través de una selección de música familiar utilizada como partitura sonora, cada músico responde con su instrumento a la línea instrumental o vocal que desee. El resultado final es un remix de músicas desordenadas, una interpretación de un mundo sobresaturado de sonidos en el que en ocasiones la escucha se convierte en una obligación más que una decisión. 
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Tornar