Murillo / Scarani / Riaño / Berbel - La màquina interestel·lar


8 d'abril / 18h / Palau de les Arts - X-Ensems / Teatre Martín y Soler
Murillo / Scarani / Riaño /Berbel: La màquina interestel·lar *

Proposta basada en un conte creat per Adolf Murillo, María Elena Riaño, i Noemy Berbel

Entrada gratuïta – Aforament limitat
Repartiment de localitas en les taquilles del Palau de les Arts Reina Sofia
Des del dilluns 3 d’abril fins a completar l’ aforament.
Màxim 2 localitats per persona.
      
Horari de taquilles:
Dilluns, dimecres i  divendres de 10.00 h a 14.30 h
Dimarts i dijous de 10.00 h a 19.00 h.
Dissabte i diumenge a partir de les 18.30
_

Orquestra Soundcool amb dispositius mòbils:
Alumnes del IES Arabista Ribera (Carcaixent)
Alumnes del CEIP Carmelo Ripoll (Ontinyent)

Saxo, conducció i improvisació: Josep Lluís Galiana

Piano Soundcoolitzat: María Elena Riaño, Noemy Berbel Gómez

Macchina Performativa 10 (visuals a temps real):
Disseny i creació: Stefano Scarani
Interpretació: Sergi Moyano

Narració: Sergi Moyano

Direcció pedagògica: Adolf Murillo Ribes, María Elena Riaño Galán, Noemy Berbel

Disseny de so partint del conte: Pablo Revert, Claudia de la Resurrección, Héctor Salom, Maria Pachés, Sergi Villaplana, Noelia Talens, Pasqual Adrià, Maria Camarena, Pau de la Resurrección, Ainhoa Guerrero, Josep Fenollosa, Rubén Murillo, (Alumnat de l’IES Arabista Ribera, Carcaixent)
Coordinació tècnica i creativa: Giannino Clemente

Direcció Videocreació: Stefano Scarani

Equip Tècnic
Giannino Clemente García - Tècnic de so
Àlex Moreno Garzó - Documentació gràfica i audiovisual

Professorat música col·laborador:
Carles Rodriguez Carreres (CEIP Carmelo Ripoll)
Raül Murillo Ribes (IES Arabista Ribera)

* Estrena absoluta encàrrec del Festival Ensems

_
Els autors
Adolf Murillo i Ribes
Doctor en Educació per la Universitat Jaume I. Títol Superior de Música (Conservatori Superior de Barcelona) Especialista Universitari en música Electrònica i videocreación per la Universitat Politècnica de València. Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Professor de música Educació Secundària.
Actualment assessor en formació del professorat de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
Ha rebut nombres premis d'innovació educativa entre els quals cal destacar: I Premi de Didàctica Universitat de Vic, (2002) Premi Innovació Educativa Conselleria d'Educació (2004, 2006), Premi Baldiri Reixac a Mestres i Professors (2009) i (2012), Premi Nacional SIMO (2016). És el responsable pedagògic del projecte Soundcool de la UPV. Membre del Consell de direcció de la revista Eufonía. Didàctica de la Música, Editorial Graó.

María Elena Riaño Galán
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació (Universitat del País Basc). Títol Superior de Música (Conservatori Superior, Madrid). Professora Contractada Doctora en l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Musical, Facultat d'Educació, Universitat de Cantàbria. Línies de recerca al voltant de la creativitat, la interdisciplinaritat artística en educació, la didàctica de la música i l'art sonor. Premis nacionals SIMO Educació en 2015 i 2016, tots dos relacionats amb la Innovació Educativa. Pertanyent a l'equip pedagògic Soundcool, un sistema de creació sonora col·laborativa a través de dispositius mòbils, tablets i Kinect. Membre del Consell de direcció de la revista Eufonía. Didàctica de la Música, Editorial Graó.

Stefano Scarani

Doctor en Música per la Universitat Politècnica de València. S'ha format a Itàlia amb Franco Donatoni, Riccardo Sinigaglia i Alvise Vidolin. És professor de Composició Electroacústica i Composició amb mitjans audiovisuals en el Centre Superior de Música del País Basc Musikene. Col·labora amb la Universitat Politècnica de València (Màster en Música i Cursos de Música Electrònica i Video Creació) i Civica Scuola di Musica de Milà.
Actiu en l'execució d'obres electroacústiques en concerts, teatre i instal·lacions multimediales interactives, és membre col·laborador d'AGON acustica informatica musica i d'AMEE Associació de Música Electroacústica d'Espanya, en 1993 funda el projecte Tangatamanu amb Alberto Morelli, dedicat a la composició i projectes de música per a instal·lacions audiovisuals i ambients interactius, treballant especialment amb Studio Azzurro i Peter Greenaway.

Noemy Berbel Gómez
És professora de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical, Vicedegana i Coordinadora de Mobilitat de la Facultat d'Educació en la Universitat de les Illes Balears, Espanya. Doctora en Recerca i Innovació Educativa per la mateixa Universitat. Titulada Superior de Música en les especialitats de: Piano; Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament; Pedagogia Musical; i Harmonia, Contrapunt i Composició, pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Llicenciada en Economia, per la Universitat de les Illes Balears. Pertanyent a l'equip pedagògic de Soundcool. Premi nacional SIMO Educació en 2015. Les seues línies de recerca se centren en l'educació musical, creativitat i interdisciplinaritat i avaluació de centres educatius. Ha participat com a ponent en congressos de caràcter nacional i internacional i ha publicat diversos estudis en llibres i revistes especialitzades.

Notes al programa

El programa que presentem té al nostre entendre tots els components que defineixen molt bé una experiència artística contemporània: procés creatiu, sonoritats diverses, improvisació, la paraula, vídeo creació i, sobretot, participació activa de l'alumnat d'Educació Primària i Educació Secundària. Diem participació, perquè aquest ha sigut un aspecte crucial en els nous plantejaments de les pedagogies centrades en la creació i de les quals es nodreix tota la proposta. A més, podríem afegir que tota acció creadora, com aquesta que proposem, incorpora una petita dosi de risc, perquè sense risc no hi ha emoció.
La primera part té un marcat caràcter didàctic amb la finalitat de concedir la importància que mereixen qüestions relacionades amb la intencionalitat en els processos d'ensenyament-aprenentatge. L'equip pedagògic reflexionarà al costat de l'alumnat al voltant d'aspectes clau com: l'experiència de crear en col·laboració, que ens suggereix el llenguatge contemporani una vegada viscut...
La segona part del programa mostra l'obra resultant a través d'un discurs propi i original. La proposta està basada en un conte que dóna nom a l'obra: La Màquina Interestel·lar. La narració és l'excusa perfecta per a detonar la nostra imaginació a través de la creació sonora i amb aquesta, suggerir nous universos sonors a manera de Banda Sonora.
Aquesta "acción perfomativa", com ens agrada anomenar-la, té com a finalitat acostar al públic més jove a experiències autèntiques amb la música de nova creació. És per açò, que els llenguatges s'entremesclen, es permuten en un joc constant entre el sonor, el visual i el gestual, amb la clara intenció, de reconectar-nos des de tots els sentits possibles. Els nostres alumnes es presenten en escena com a creadors i actors protagonistes els gestos dels quals, moviments i accions configuren tota una trama híbrida i transdisciplinar a través dels llenguatges audiovisual i sonor.
La formació és totalment nova, una orquestra de dispositius mòbils gestionada pel sistema Soundcool a la qual s'incorporen, els gestos, narrador, les veus, el piano soundcoolitzat i el saxo, amb la Macchina Performativa 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolf Murillo i Ribes  
Doctor en Educación por la Universitat Jaume I. Título Superior de Música (Conservatorio Superior de Barcelona) Especialista Universitario en música Electrónica y videocreación por la Universitat Politècnica de València. Técnico Superior en Animación Sociocultural y Profesor de música Educación Secundaria. Actualmente asesor en formación del profesorado de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Ha recibido números premios de innovación educativa entre los que cabe destacar: I Premio de Didáctica Universitat de Vic, (2002) Premio Innovación Educativa Conselleria de Educación (2004, 2006), Premi Baldiri Reixac a Mestres i Professors (2009) i (2012), Premio Nacional SIMO (2016). Es el responsable pedagógico del proyecto Soundcool de la UPV. Miembro del Consejo de dirección de la revista Eufonía. Didáctica de la Música, Editorial Graó.
María Elena Riaño Galán
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad del País Vasco). Título Superior de Música (Conservatorio Superior, Madrid). Profesora Contratada Doctora en el Área de Didáctica de la Expresión Musical, Facultad de Educación, Universidad de Cantabria. Líneas de investigación en torno a la creatividad, la interdisciplinariedad artística en educación, la didáctica de la música y el arte sonoro. Premios nacionales SIMO Educación en 2015 y 2016, ambos relacionados con la Innovación Educativa. Perteneciente al equipo pedagógico Soundcool, un sistema de creación sonora colaborativa a través de dispositivos móviles, tablets y Kinect. Miembro del Consejo de Dirección de la revista Eufonía. Didáctica de la Música, Editorial Graó.
Stefano Scarani
Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha formado en Italia con Franco Donatoni, Riccardo Sinigaglia y Alvise Vidolin. Es profesor de Composición Electroacústica y Composición con medios audiovisuales en el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene. Colabora con la Universidad Politécnica de Valencia (Máster en Música y Cursos de Música Electrónica y Video Creación) y Civica Scuola di Musica de Milán.
Activo en la ejecución de obras electroacústicas en conciertos, teatro e instalaciones multimediales interactivas, es miembro colaborador de AGON acustica informatica musica y de AMEE Asociación de Música Electroacústica de España, en 1993 funda el proyecto Tangatamanu con Alberto Morelli, dedicado a la composición y proyectos de música para instalaciones audiovisuales y ambientes interactivos, trabajando especialmente con Studio Azzurro y Peter Greenaway. 
Noemy Berbel Gómez
Es profesora del área de Didáctica de la Expresión Musical, Vicedecana y Coordinadora de Movilidad de la Facultad de Educación en la Universitat de les Illes Balears, España. Doctora en Investigación e Innovación Educativa por la misma Universidad. Titulada Superior de Música en las especialidades de: Piano; Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento; Pedagogía Musical; y Armonía, Contrapunto y Composición, por el Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears. Licenciada en Economía, por la Universitat de les Illes Balears. Perteneciente al equipo pedagógico de Soundcool. Premio nacional SIMO Educación en 2015. Sus líneas de investigación se centran en la educación musical, creatividad e interdisciplinariedad y evaluación de centros educativos. Ha participado como ponente en congresos de carácter nacional e internacional y ha publicado diversos estudios en libros y revistas especializadas.
Notes al programa
El programa que presentamos tiene a nuestro entender todos los componentes que definen muy bien una experiencia artística contemporánea: proceso creativo, sonoridades diversas, improvisación, la palabra, vídeo creación y, sobre todo, participación activa del alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria. Decimos participación, porque este ha sido un aspecto crucial en los nuevos planteamientos de las pedagogías centradas en la creación y de las cuales se nutre toda la propuesta. Además, podríamos añadir que toda acción creadora, como la que proponemos, incorpora una pequeña dosis de riesgo, porque sin riesgo no hay emoción.
La primera parte tiene un marcado carácter didáctico con el fin de conceder la importancia que merecen cuestiones relacionadas con la intencionalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El equipo pedagógico reflexionará junto al alumnado en torno a aspectos clave como: la experiencia de crear en colaboración, que nos sugiere el lenguaje contemporáneo una vez vivido...
La segunda parte del programa muestra la obra resultante a través de un discurso propio y original. La propuesta está basada en un cuento que da nombre a la obra: La Màquina Interestel·lar. La narración es la excusa perfecta para detonar nuestra imaginación a través de la creación sonora y con esta, sugerir nuevos universos sonoros a modo de Banda Sonora.
Esta “acción perfomativa”, como nos gusta llamarle, tiene como finalidad acercar al público más joven a experiencias auténticas con la música de nueva creación. Es por ello, que los lenguajes se entremezclan, se permutan en un juego constante entre lo sonoro, visual y gestual, con la clara intención, de reconectarnos desde todos los sentidos posibles. Nuestros alumnos se presentan en escena como creadores y actores protagonistas cuyos gestos, movimientos y acciones configuran toda una trama híbrida y transdisciplinar a través de los lenguajes audiovisual y sonoro.
La formación es totalmente novedosa, una orquesta de dispositivos móviles gestionada por el sistema Soundcool a la cual se incorporan, los gestos, narrador, las voces, el piano “soundcoolanizado” y el saxo, con la Macchina Performativa 10.