#39 
Festival Internacional 
De Música Contemporània

#29 
Trobades de Composició Musical
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

5 ABRIL
23 JUNY
2017
▆▆▆▆▆